Forutse fiasko før prosjektet starter

Vi liker ikke pessimister i prosjekter og i alle fall ikke noen som kommer og forteller oss om alt som kan gå galt i det vi er i ferd med å starte prosjektet. Likevel er det jo mye som kan gå galt, det eksisterer mye usikkerhet og vi må ta innover oss at mange prosjekter ikke lykkes. I boken vår «Prosjektveilederen» kommer vi med et tips som kan hjelpe deg som prosjektleder med å forsøke å unngå at prosjektet ditt mislykkes. I dette innlegget tar vi for oss en tilnærming som kan hjelpe oss med å bli oppmerksom på mulige fallgruver og hindringer. Bli kjent med premortem!