Podcast

I 2022 diskuterte Torgeir hvorfor bærekraft trenger prosjektledelse i podkastet Bærekraftseventur med Jørgensen & Pedersen.

Som ekspert på verdiskapende prosjektledelse, snakker Torgeir Skyttermoen om hvordan prosjektledelse kan være med på å fremme bærekraftig verdiskaping, hvorvidt enhver bærekraftsansvarlig også er en slags prosjektleder, styrkene og utfordringene ved å prosjektorganisert bærekraftsarbeid, og forskjellen på bærekraftsprosjekter og andre prosjekter. Digital Norway sin nye veiviser i prosjektledelse som vil være tilgjengelig for alle blir også snakket om, og det blir snakk om felles grønne innovasjonsprosjekter i samarbeid med bedrifter som Orkla og Carrot.