Innlegg

Forutse fiasko før prosjektet starter

Vi liker ikke pessimister i prosjekter og i alle fall ikke noen som kommer og forteller oss om alt som kan gå galt i det vi er i ferd med å starte prosjektet. Likevel er det jo mye som kan gå galt, det eksisterer mye usikkerhet og vi må ta innover oss at mange prosjekter ikke lykkes. I boken vår «Prosjektveilederen» kommer vi med et tips som kan hjelpe deg som prosjektleder med å forsøke å unngå at prosjektet ditt mislykkes. I dette innlegget tar vi for oss en tilnærming som kan hjelpe oss med å bli oppmerksom på mulige fallgruver og hindringer. Bli kjent med premortem!

Enkle regler for beslutning i prosjekter

Verden er kompleks og vi må forholde oss til den. I prosjekter er kompleksitet også framtredende. Da kan enkle regler være til hjelp. Men hvordan kan vi få dette til å fungere slik at vi også tar gode beslutninger? Prosjekter opererer i et landskap preget av usikkerhet, endring, mange interessenter og stor grad av kompleksitet … Les mer Enkle regler for beslutning i prosjekter

Prosjekter må holdes varme for å brenne

Skal prosjekter kunne bidra til de ønskede verdier som er tiltenkt, må "flammen holdes vedlike". Er du prosjektleder for et prosjekt som strekker seg over en viss tid, vil du sannsynlig merke at deler av omgivelsene, og kanskje også noen av teammedlemmene mister litt gløden for prosjektet. Det er naturlig, spesielt om det ikke er … Les mer Prosjekter må holdes varme for å brenne

Prosjektveilederen snart på markedet

Vi gleder oss til å se "Prosjektveilederen - for deg som vil skape verdi" i bokhyllene. Vi håper den nettopp - kan bidra til å skape verdi. For deg som er prosjektleder og til alle som bruker prosjektformen som et virkemiddel i arbeids- og næringsliv. Og dere er det mange av!   Som vi sier i etterordet: … Les mer Prosjektveilederen snart på markedet