Torgeir Skyttermoen

Torgeir Skyttermoen er førstelektor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Han underviser innen flere fagområder ved master-, bachelor- og EVU-studier og har hatt fagansvaret for prosjektledelsesfaget i over 15 år. Han har også lang erfaring med praktisk prosjektledelse. Skyttermoen har utviklet en rekke studier og fikk i 2012 Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris. Han er også tilknyttet Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han underviser innen kulturledelse og prosjekt. Faglige interesseområder foruten prosjektledelse er lederskap, organisering og innovasjon. Skyttermoen benyttes også som kurs- og foredragsholder innen arbeids- og næringsliv.

Ønsker du at jeg skal ha et opplegg for virksomheten din? Opplæring, kurs, foredrag, prosesspartner eller annet. Ta kontakt

Eksempler på hva jeg kan gjøre:

  • Holde foredrag,
  • gjennomføre interne kurs,
  • være prosesspartner,
  • rådgiver, osv.